302 Found The resource was found at https://www.dropbox.com/developers; you should be redirected automatically. Tender Solution | Líder poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania

Ak potrebujete riešenie...

Naše štandardy

Spoločnosť E-VO, s.r.o.úspešne prešla auditom v rámci implementáce normy ISO 9001 a získala certifikát systému managementu kvality ISO 9001, ktorý je jedným z nástrojov riadenia spoločnosti. Hlavným benefitom tejto normy je poskytovanie služieb aj najnáročnejším zákazníkom, ako aj možnosť získania nových zákazníkov s ohľadom na zvyšovanie ich spokojnosti. Ďalej je to možnosť zúčastniť sa výberových konaní na veľké zákazky, a to predovšetkým v rámci sektoru štátnej správy. Efektívne nastavenými procesmi je možné zvyšovať tržby, zisk, podiel na trhu, a tým zvyšovať spokojnosť majiteľov. Vybudovaný samoregulačný systém reaguje pružne na zmeny požiadaviek zákazníkov, legislatívnych požiadaviek a zmien vnútri organizácie (napr. pri zavádzaní nových technológii, pri organizačných zmenách…).

Spoločnosť E-VO, s.r.o.úspešne prešla auditom v rámci implementáce normy ISO 27001 a získala certifikát systému bezpečnosti ISO 27001, ktorý je jedným z nástrojov na zabezpečenie IT ochrany spoločnosti. Norma ISO 27001 je medzinárodne uznávaný štandard pre hodnotenie bezpečnosti IT prostredia. Okrem informačných technológii uvažujeme aj o relevantných podnikateľských procesoch a stanovujeme podmienky zodpovedajúceho monitorovania. Certifikát podľa ISO 27001 vo svojej podstate zabezpečí pre organizáciu preukázanie, že je schopná chrániť informácie, zaistiť ich bezpečnosť, čím sa napĺňa požiadavka Zákona o ochrane osobných údajov. Norma ISO 27001 taktiež potvrdzuje, že systémy organizácie sú primerane odolné proti riadeným útokom „zvonka“.

Odborný tím na ktorý sa môžete spoľahnúť

Klaudia, Michal, Juraj, Barbora, Marek, Peter…
info@tendersolution.sk
Tel: 02 2102 5897

TenderSolution

Sme lídrom v poskytovaní poradenských služieb spojených s procesmi verejného obstarávania. Spoločnosť E-VO , s.r.o. vznikla na základoch dlhoročnej spolupráce ľudí zaoberajúcimi sa verejným obstarávaním. Súčasťou odborného tímu sú profesionáli, ktorí pôsobi v štátnej správe, ale aj odborníci zo (súkromného) komerčného sektora, ktorí sa venujú problematike verejného obstarávania od legislatívneho vzniku tohto procesu, až po po jeho riadne ukončenie, preto pri našej práci zohľadňujeme potreby z „oboch strán“ verejného obstarávania.

Viac ako 1mld. eur
Viac ako 8 rokov praxe vo verejnom obstarávaní
Viac ako 1000 administratívnych kontrol
Viac ako 200 spokojných klientov
Viac ako 15 podporených nových projektov

Adresa:

E-VO,s.r.o.
Nám. slobody 11
811 06 Bratislava

Kontakt:

 

Tel:+421 2 2102 5897
Tel:+421 2 2102 5898
Mail: klient@tenders.sk

15 + 11 =

Tender Solution
Nám. slobody 11
811 06 Bratislava