DBX Platform Develop apps for 700 million Dropbox users

Integrate your apps with the content and collaboration solution trusted by more than 700 million users and 500,000 teams. Whether you’re building your business or optimizing internal workflows, the DBX Platform lets you add Dropbox features to your apps, such as file storage, sharing, previews, and search.

Create apps

Or click here to view documentation

Get started today with a few lines of code

With the DBX Platform, you can go from idea to implementation quickly and easily. You’ll save time and write fewer lines of code with our SDKs, powerful core API, and thorough documentation. 

Develop in programming languages of your choice with our Swift, .NET, Java, Javascript, Objective-C, and Python SDKs. If we don't offer your preferred language, check out the HTTP documentation and Community SDKs.

See what you can do with the Dropbox APIs

Integrate with Dropbox accounts

Take actions on files and folders—like creating, reading, editing, moving, and deleting—with the Dropbox Files API and Paper API; receive notifications for any changes in Dropbox using webhooks; plug in Chooser & Saver components to enable users to select and save content from and to Dropbox.

Develop and customize workflows

Assign custom metadata labels to Dropbox content with the File Properties API; automate document collection with the File Requests API; programmatically enable creation and management of shared links and folders with the Sharing API.

Authorize and control access

Gain access to admin functionality with added user and team management using the Dropbox Business APIs; monitor the team audit log with the Events API; organize team content with the Team Folders API.

A flexible eSignature API by developers, for developers

HelloSign, now part of the Dropbox family, is an easy to use eSignature platform that can be implemented into your application. Click here to get started with the HelloSign eSignature API today!

Join a growing community on DBX Platform

500,000

developers

Head to our forum to connect with the community of Dropbox developers.

50 billion

API calls per month

See the APIs in action and start making your own calls today with the API explorer

75%

Business teams link third party apps

Add business value to teams by building with the Dropbox Business API.

Trusted by innovative apps and teams

Tender Solution | Líder poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania

Ak potrebujete riešenie...

Naše štandardy

Spoločnosť E-VO, s.r.o.úspešne prešla auditom v rámci implementáce normy ISO 9001 a získala certifikát systému managementu kvality ISO 9001, ktorý je jedným z nástrojov riadenia spoločnosti. Hlavným benefitom tejto normy je poskytovanie služieb aj najnáročnejším zákazníkom, ako aj možnosť získania nových zákazníkov s ohľadom na zvyšovanie ich spokojnosti. Ďalej je to možnosť zúčastniť sa výberových konaní na veľké zákazky, a to predovšetkým v rámci sektoru štátnej správy. Efektívne nastavenými procesmi je možné zvyšovať tržby, zisk, podiel na trhu, a tým zvyšovať spokojnosť majiteľov. Vybudovaný samoregulačný systém reaguje pružne na zmeny požiadaviek zákazníkov, legislatívnych požiadaviek a zmien vnútri organizácie (napr. pri zavádzaní nových technológii, pri organizačných zmenách…).

Spoločnosť E-VO, s.r.o.úspešne prešla auditom v rámci implementáce normy ISO 27001 a získala certifikát systému bezpečnosti ISO 27001, ktorý je jedným z nástrojov na zabezpečenie IT ochrany spoločnosti. Norma ISO 27001 je medzinárodne uznávaný štandard pre hodnotenie bezpečnosti IT prostredia. Okrem informačných technológii uvažujeme aj o relevantných podnikateľských procesoch a stanovujeme podmienky zodpovedajúceho monitorovania. Certifikát podľa ISO 27001 vo svojej podstate zabezpečí pre organizáciu preukázanie, že je schopná chrániť informácie, zaistiť ich bezpečnosť, čím sa napĺňa požiadavka Zákona o ochrane osobných údajov. Norma ISO 27001 taktiež potvrdzuje, že systémy organizácie sú primerane odolné proti riadeným útokom „zvonka“.

Odborný tím na ktorý sa môžete spoľahnúť

Klaudia, Michal, Juraj, Barbora, Marek, Peter…
info@tendersolution.sk
Tel: 02 2102 5897

TenderSolution

Sme lídrom v poskytovaní poradenských služieb spojených s procesmi verejného obstarávania. Spoločnosť E-VO , s.r.o. vznikla na základoch dlhoročnej spolupráce ľudí zaoberajúcimi sa verejným obstarávaním. Súčasťou odborného tímu sú profesionáli, ktorí pôsobi v štátnej správe, ale aj odborníci zo (súkromného) komerčného sektora, ktorí sa venujú problematike verejného obstarávania od legislatívneho vzniku tohto procesu, až po po jeho riadne ukončenie, preto pri našej práci zohľadňujeme potreby z „oboch strán“ verejného obstarávania.

Viac ako 1mld. eur
Viac ako 8 rokov praxe vo verejnom obstarávaní
Viac ako 1000 administratívnych kontrol
Viac ako 200 spokojných klientov
Viac ako 15 podporených nových projektov

Adresa:

E-VO,s.r.o.
Nám. slobody 11
811 06 Bratislava

Kontakt:

 

Tel:+421 2 2102 5897
Tel:+421 2 2102 5898
Mail: klient@tenders.sk

5 + 3 =

Tender Solution
Nám. slobody 11
811 06 Bratislava